Bionote | ELK Diagnostic

Vcheck Yarı Kantitatif Test Reaktifleri Vcheck cihazı ile ölçülen, sonuçları doğru ve objektif olarak yorumlayabilen antijen ve antikor test reaktifleridir.
Yarı kantitatif sonuç değerlerini kontrol edebilirsiniz ve elde edeceğiniz bu değerler çeşitli klinik uygulamalar için çok faydalı olabilir.