Köpeklerde ve kedilerde idrar yolu enfeksiyonları: nasıl önlenebilir?İnsanlarda olduğu gibi köpek ve kedilerde de idrar yolu sorunları olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları deri enfeksiyonlarından sonra en sık görülen enfeksiyonlardır. Bazen tespit edilmesi zor olan bu problemler ciddiye alınmalıdır, çünkü tekrarlayabilir ve hayvanlarımızın yaşam kalitesini düşürebilirler.

Köpek ve kedilerde idrar yolu enfeksiyonları
Veteriner hekimlikte idrar yolu enfeksiyonları (İYE) olarak bilinen bu rahatsızlıklar, üst üriner sistem (böbrek ve üreter) veya alt üriner sistem (mesane ve üretra) enfeksiyonlarını içerir. İYE’ler üriner sistemdeki bakterilerin varlığı ve çoğalması ile karakterizedir.

Köpeklerde ve kedilerde idrar yolu enfeksiyonları: nasıl önlenebilir? | ELK Dagnostic

İdrar yolu enfeksiyonları – nedenleri ve risk faktörleri

Kediler:
İdrar yolu enfeksiyonları kedilerde nispeten nadirdir. Erkek kedilerde üretral obstrüksiyonu (tıkanma) gidermek için kateterizasyon uygulabilir. İdrar akışını bozan bu tıkanıklıklar üretrada taş veya mukus tıkaçları nedeniyle oluşur.

Köpekler:
İdrar yolu enfeksiyonları ağırlıklı olarak üretra daha kısa olduğu için dişilerde görülür ve“çıkıcı” karakterdedir (mikroorganizmanın bağırsaktan veya deriden kaynaklanıp yukarı doğru çoğalması).

Her iki türde de, kortikosteroidlerle (tekrarlayan deri sorunları için) veya diğer immünomodülatörlerle (otoimmün hastalıklar için) uzun süreli tedaviler bağışıklık sistemini baskıladıkları için bir idrar yolu enfeksiyonlarının ortaya çıkmasını kolaylaştırabilirler.

Belirtiler ve tanı
İdrar yolu enfeksiyonunun birçok belirtisi vardır: hayvan az miktarlarda ama sık sık idrar yapar, bazen idrarda kan vardır. Genital bölgede ağrı hissedebilir ve yalayabilir. Özellikle üst idrar yolu (böbrek) enfeksiyonlarında genel durumunda değişiklikler olabilir: halsizlik, iştah kaybı, ateş…

Teşhis için veteriner hekim idrar örneği alarak bakteri kristalleri ve(ya) kan açından incelemek için analize gönderir. Radyografi ve ultrasonografi yardımıyla taş, tümör varlığı araştırılır. Kan testi yapılarak diyabet ve Cushing hastalığı gibi İYE oluşumunu kolaylaştıran bazı hastalıkların mevcut olup olmadığı araştırılır.

Üriner enfeksiyonların tedavisi ve önlenmesi
Genellikle tedaviye uygun antibiyotiklerin reçete edilmesivile hemen başlanır, duruma göre analjezik veya antienflamatuar ilaçların uygulanması da gerekebilir. Altta yatan bir tümör, malformasyon, diyabet gibi bir neden varsa mümkün olan en kısa sürede sürece bu hastalıkların tedavisine başlanır.

Nüksleri önlemek için hayvanın her zaman suya erişebilmesi, yeterince içmesi ve gerektiği kadar idrara çıkması önemlidir (kedinin kumunu temiz, kokusuz tutun ve köpeği düzenli olarak dışarı çıkartın). Bazı gıda takviyeleri idrar yollarında savunma sistemini güçlendirerek enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur.

Isabelle Mennecier, veteriner hekim

DERMOSCENT® SERİSİ
Uti-Zen®, idrar yolu enfeksiyonlarında faydaları bilinen bir bileşen içerir: Kızılcık. Kızılcık idrar yolu duvarına bakterilerin (esas olarak E.coli) yapışmasını önleyen proantosiyanidin açısından zengin bir meyvedir.

TAVSİYELER