Bionote | ELK Diagnostic

Vcheck Kantitatif Test Reaktifleri V200 Analiz Cihazı kullanarak, ölçülen sonuç değerlerini kontrol edebilen bir reaktiftir.